ΟΑΕΔ: Αναστέλλεται η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω κορονοϊού

Ο αυξημένος υγειονομικός κίνδυνος, έγινε αιτία να κλείσουν για μία εβδομάδα, έως τις 15 Φεβρουαρίου οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και οι εκπαιδευτικές δομές του ΟΑΕΔ. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τη διοίκηση του Οργανισμού και μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία.

Έτσι αναστέλλεται η λειτουργία στις ακόλουθες δομές:

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ: Η αναστολή λειτουργίας αφορά στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο του αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών και διενεργείται η εκπαιδευτική διαδικασία με την εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία. –Βρεφονηπιακοί σταθμοί του ΟΑΕΔ: Αναστέλλεται η λειτουργία έως τις 15 Φεβρουαρίου , σε περιοχές που ανήκουν σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου. Οι υπόλοιποι βρεφονηπιακοί σταθμοί συνεχίζουν τη δια ζώσης λειτουργία τους με υποχρεωτική τήρηση των κανόνων υγειονομικής προστασίας. Οι διοικητικές λειτουργίες των εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή της ΚΥΑ.

Εκπαιδευτικές δομές ΙΕΚ και ΚΕΚ του ΟΑΕΔ:  Παρατείνεται η προληπτική αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας και συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

– Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία του ΟΑΕΔ συνεχίζουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν είναι συμβατή με τον βαθμό και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.