Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδες φαρμάκου για παιδιά

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου ανακοίνωσε την ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων φαρμακευτικού προϊόντος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο ΕΟΦ ενημερώνει για «την ανάκληση των κάτωθι παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Buccolam 7,5mgx4 syringes & Buccolam 2,5mgx4 syringes, (μιδαζολάμη), λόγω προβλήματος που εμφανίζεται στο ημιδιαφανές κάλυμμα άκρου των προγεμισμένων συρριγγών, το οποίο ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να παραμείνει προσαρμοσμένο στο άκρο της σύρριγγας κατά την αφαίρεση του κόκκινου πώματος, με κίνδυνο να αποκολληθεί μέσα στο στόμα του ασθενούς και να εισπνευστεί ή να καταποθεί κατά τη χορήγηση».

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι εξής: