Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακο κατά των λοιμώξεων

Την ανάκληση της παρτίδας 1603281 του φαρμακευτικού προϊόντος MOXIFALON SOL. INF 400MG/250ML, ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΦ, η απόσυρση γίνεται «κατόπιν ενημέρωσης του ΚΑΚ ότι βρέθηκαν δείγματα της συγκεκριμένης παρτίδας με χρώμα διαλύματος διαφορετικό του αναμενόμενου και εγκεκριμένου (σκούρο πορτοκαλί αντί για κίτρινο). Το εύρημα επιβεβαιώθηκε οπτικά και από τα αντιδείγματα της παρτίδας.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση του ΚΑΚ. Η εταιρεία DEMO ABEE οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας και να την αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».