Ο ΠΑΜΚΑ φεύγει ο ΑΜΚΑ έρχεται: Ασφαλιστική κάλυψη υπό όρους για αλλοδαπούς

Ο Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΑΜΚΑ) δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά «λύση ανάγκης». Σε περίοδο πανδημίας, έπρεπε να βρεθεί τρόπος ώστε να εμβολιαστούν και αλλοδαποί, στο πλαίσιο της προστασίας από την πανδημία. Ο αριθμός αυτός όμως, δεν παρείχε όμως δικαίωμα πρόσβασης σε εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου, σε ασφαλιστικές και προνοιακές παροχές, καθώς και σε παροχές υγειονομικής περίθαλψης.
Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας, ξεκαθαρίζεται ότι αν ο κάτοχος ΠΑΜΚΑ, καταστεί μελλοντικά δικαιούχος ΑΜΚΑ, τότε πρέπει να πραγματοποιήσει συγκεκριμένα «βήματα», ώστε να ενεργοποιήσει τον νέο Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, με όλα τα προνόμια που θα του παρέχει αυτός. Ακριβέστερα, ο δικαιούχος ΑΜΚΑ πλέον, οφείλει να μεταβεί σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή σε γραφείο Α.Μ.Κ.Α. του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α). Εκεί πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αιτηθεί τη μετάπτωση του Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α.

Ακολούθως οι υπάλληλοι των ανωτέρω τμημάτων, αφού πρώτα διενεργήσουν τον απαραίτητο έλεγχο, θα καλούν την ηλεκτρονική διαδικτυακή υπηρεσία της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., με σκοπό τη μετάπτωση Π.Α.Μ.Κ.Α. σε Α.Μ.Κ.Α. Παράλληλα σε διάταξη νόμου που προστέθηκε στο νομοσχέδιο της Επικουρικής Ασφάλισης (ν.4826/21), τονίζεται ότι υπάρχει  πλέον η δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης του ΑΜΚΑ, σε όσους αλλοδαπούς χάνουν το δικαίωμα της νόμιμης παραμονής στη χώρα. Εκτιμάται  ότι έτσι θα εξαλειφθούν οι περιπτώσεις έκδοσης ΑΜΚΑ, με πλαστά δικαιολογητικά.