Αυλαία στην προκαταρκτική για τη Novartis – Ο λόγος στην ολομέλεια της Βουλής

Ολοκληρώθηκαν, με τη σημερινή 10η συνεδρίαση, οι εργασίες της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης για την υπόθεση Novartis.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, από την οποία και πάλι απουσίαζαν οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έγινε ψηφοφορία και η απόφαση που στοιχειοθετεί την πρόταση για την αναρμοδιότητα της Βουλής να ασκήσει δίωξη για τα 10 πολιτικά πρόσωπα, θα διαβιβαστεί, ίσως και αύριο, στον πρόεδρο της Βουλής, μαζί με όλο τον φάκελο (πρακτικά, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και τις πορισματικές θέσεις της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας).

Κείμενα πορισματικών θέσεων έχουν κατατεθεί από όλα τα κόμματα πλην της Ένωσης Κεντρώων. Το πόρισμα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί σε συνεδρίαση της Ολομέλειας, που θα οριστεί από τον πρόεδρο της Βουλής στο προβλεπόμενο από τον Κανονισμό διάστημα.

Το χρονοδιάγραμμα για τη συζήτηση του πορίσματος περιγράφεται στον Κανονισμό της Βουλής (άρθρο 157) που ορίζει ότι μέσα σε πέντε ημέρες από τη διανομή του πορίσματος της Επιτροπής στους βουλευτές καταρτίζεται ειδική ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής. Προβλέπεται ακόμη ότι η συζήτηση, αρχίζει το αργότερο σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της ειδικής ημερήσιας διάταξης.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ