Σύσκεψη για τη δημόσια υγεία μετά την καταστροφή στη Δυτική Αττική

Επιστημονική συνάντηση-ενημέρωση στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο για τις απειλές για τη δημόσια υγεία από τις πρόσφατες πλημμύρες στη Δυτική Αττική πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ομάδα εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ο Διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων, η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Θριασίου.

Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη για συνεχή επιτήρηση και αυξημένη εγρήγορση για τυχόν εμφάνιση λοιμώξεων και συγκεκριμένων νοσημάτων σημαντικών για τη δημόσια υγεία που μπορεί να σχετίζονται με την παρούσα φυσική καταστροφή. Με τα έως τώρα δεδομένα δεν υπάρχουν αναφορές λοιμωδών νοσημάτων ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, των ασθενών καθώς και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Εξέχοντα ρόλο στην πρόληψη έχει η ασφάλεια του νερού και των τροφίμων, τα μέτρα υγιεινής και προσωπικής προστασίας κατά τις διαδικασίες καθαρισμού των περιοχών που έχουν πληγεί και η άμεση ιατρική εκτίμηση τραυματισμών που σχετίζονται με την καταστροφή.

Τέλος, επικροτήθηκε η ουσιαστική συμμετοχή του προσωπικού του Θριασίου και στην έγκαιρη και κατάλληλη παροχή ιατρονοσηλευτικής φροντίδας καθώς και ψυχολογικής υποστήριξης στους πληγέντες.