Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας – Ηλεκτρονικά ραντεβού με γιατρούς και επιλογή οικογενειακού ιατρού

Μέσω του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) αποκτάτε πρόσβαση στις εφαρμογές:

 • Του οικογενειακού γιατρού.
 • Των ηλεκτρονικών ραντεβού.
 • Της συγκατάθεσης (απαιτείται η πρόσβαση με συνθηματικό).
 • Του ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας (ΗΦΥ).
 • Του τετραψήφιου κωδικού PIN (απαιτείται η πρόσβαση με συνθηματικό).

Η είσοδος στο σύστημα μπορεί να γίνει με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

1. Είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς στο TAXIS.

2. Είσοδος με στοιχεία πρόσβασης που έχουν εκδοθεί μέσω του οικογενειακού
γιατρού.

3. Είσοδος με eiDAS (αφορά Ευρωπαίους πολίτες).

Επιλογή οικογενειακού γιατρού ηλεκτρονικά

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν, λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός σε αυτό.

Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής μπορείτε να δηλώσετε τον (διαθέσιμο) οικογενειακό γιατρό της επιλογής σας στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού (υπάρχει αυτόματη αντιστοίχηση) σε οικογενειακό γιατρό (γενικό γιατρό ή παθολόγο, παιδίατρο).

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά ακολουθώντας μέσω της εφαρμογής τα παρακάτω βήματα:

 • Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα rdv.ehealthnet.gr. Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΑΑΔΕ και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ.
 • Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του οικογενειακού γιατρού).
 • Επιλογή οικογενειακού γιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι οικογενειακοί γιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης (μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 10.000 – 12.000 πολίτες).
 • Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
 • Εκτύπωση της αίτησης.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (π.χ. ΤΟΜΥ) χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε οικογενειακό γιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση. Σε μια οργανωμένη Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ) υπάρχει παιδίατρος αλλά και γενικός γιατρός ή παθολόγος. Σε ένα τέτοιο κέντρο οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 8 το πρωί ως της 9 το βράδυ. Σε μια λιγότερο οργανωμένη ΤΟΜΥ οι ώρες λειτουργίας είναι από το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον οικογενειακό γιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου απόδειξης διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

Για αίτηση διά νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται: Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή Φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή Φωτοαντίγραφο εγγράφου απονομής της επιμέλειας.

Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του οικογενειακού γιατρού που έχει επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι:

 • Μπορείτε να αλλάξετε οικογενειακό γιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.
 • Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον οικογενειακό γιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.
 • Για τον προγραμματισμό επίσκεψης σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ γιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον οικογενειακό γιατρό.

Υπηρεσία ηλεκτρονικών Ραντεβού

Μέσω της εφαρμογής έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε δωρεάν ραντεβού στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που έχουν ενταχθεί στο σύστημα και γενικότερα να διαχειριστείτε όλα τα ραντεβού που έχετε κλείσει σε αυτές Μονάδες Υγείας.

Για την πρόσβαση απαιτείται συνθηματικό TAXISNET και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ.

Υπάρχει και η δυνατότητα κλήσης στον τηλεφωνικό αριθμό 14900 με χρέωση από σταθερά 1,05 ευρώ/κλήση (με ΦΠΑ) και 1,19 ευρώ/λεπτό από κινητά (με ΦΠΑ και επιπλέον τέλος κινητής τηλεφωνίας).

Ηλεκτρονική Συγκατάθεση

Μέσω της εφαρμογής έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε ποιος γιατρός θα έχει πρόσβαση και σε ποια ενότητα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σας.

Για την πρόσβαση απαιτείται συνθηματικό ή κωδικός eIDAS.

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας 

Μέσω της εφαρμογής αποκτάτε πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας σας (ΑΗΦΥ), ο οποίος εμπλουτίζεται από διάφορες πηγές, όπως δεδομένα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, νοσηλείες σε Μονάδες δευτεροβαθμιας περίθαλψης, επισκέψεις σε ιδιώτες ιατρούς, τον οικογενειακό γιατρό.

Για την πρόσβαση απαιτείται Συνθηματικό (ή κωδικός eIDAS για Ευρωπαίους πολίτες).

Κωδικός PIN

Ο κωδικός PIN είναι ένας τετραψήφιος αριθμός, τον οποίο μπορείτε να δώσετε στο γιατρό σας, ώστε να έχει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας ελεύθερα, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Για την πρόσβαση απαιτείται Συνθηματικό (ή κωδικός eIDAS).

Αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΠΦΥ μπορείτε να δείτε εδώ (Οδηγίες προς τους Πολίτες).