Ο Στουρνάρας ζήτησε από τις ασφαλιστικές εταιρείες την επανεξέταση των επιχειρησιακών τους σχεδίων

Να επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά τους πρότυπα ζήτησε από τις ασφαλιστικές εταιρείες ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας προκειμένου να παραμείνει σταθερή η κεροδοφορία τους αλλά και να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα που καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες.

Όπως ανέφερε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών η κρίση της πανδημίας θα επηρεάσει την ασφαλιστική αγορά τόσο σε μέσο όσο και σε μαρκοπρόθεσμο ορίζοντα. Η αναστολή συμβάσεων εργασίας, ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος και το πάγωμα εργασιών σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, όπως η εστίαση και ο τουρισμός, αναμένεται να επηρεάσουν την εν γένει συμπεριφορά των καταναλωτών.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι στο περιβάλλον αυτό είναι αναγκαία η διατήρηση επαρκών περιθωρίων φερεγγυότητας. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλούνται να επαναξιολογήσουν τις πολιτικές τους για τη διαχείριση των κεφαλαίων τους και, ειδικότερα, τη διανομή μερισμάτων και την καταβολή μεταβλητών αμοιβών στα στελέχη τους.

Παράλληλα, η επικέντρωση στις επιπτώσεις της πανδημίας δεν πρέπει να αποσπά την προσοχή από τις επιπτώσεις των χαμηλών ή και αρνητικών επιτοκίων και των αναδυόμενων κινδύνων, όπως αυτοί που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Η προληπτική προσέγγιση εκτίμησης των κινδύνων αυτών πρέπει να αποτυπώνεται επαρκώς στην Ιδία Αξιολόγηση Κινδύνου και Φερεγγυότητας (ORSA), η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι αναμένονται αλλαγές της νομοθεσίας στο εγγύς μέλλον καθώς ήδη έχει ξεκινήσει από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαδικασία αναθεώρησης της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» με σκοπό την προσαρμογή στο υφιστάμενο οικονομικό περιβάλλον και στις εν γένει συνθήκες που διαμορφώνονται.

Παράλληλα κάλεσε τις ασφαλιστικές εταιρείες να αγκαλιάσουν τον νέο κανονισμό για τα πανευρωπαϊκά προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, προσφέροντας τέτοια προϊόντα, προβάλλοντας την υφιστάμενη εμπειρία τους σε συνταξιοδοτικά προγράμματα και, με τον τρόπο αυτό, να συμβάλλουν, προς όφελος του καταναλωτή, στην επικράτηση του θεσμού και στη συνακόλουθη αύξηση της αποταμίευσης στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ